tredjepartslogistik 3pl

Envac Scandinavia väljer Addilon som logistikpartner för sin globala reservdelshantering.

”Detta samarbete är strategiskt mycket viktigt för både Envac och Addilon. Vi strävar efter att vara en samarbetspartner för våra kunder där vi båda är vinnare och med nöjda slutkunder”, säger Patrik Lindstedt, Affärsområdeschef.

Addilon tar över Envac reservdelslager för leveranser där fokus ligger på:

– Effektivisering av processer
– Minimering av administration genom lagersystem, WMS
– Reducering av ledtider för varje order
– Leverans i rätt tid
– Flexibel lagerhållning

Vi lägger stor vikt på att samarbeta med kunder som har sunda och liknande värderingar som Addilon. Envac och Addilon har mycket gemensamt, där vi båda agerar hållbart och verkar för sunda, säkra arbets- och levnadsvillkor.

”Vi har bestämt oss för att bli marknadens bästa aktör inom tredjepartslogistik med våra ledord – ingenting är omöjligt”, avslutar Patrik.

För mer information, kontakta Affärsområdeschef, Patrik Lindstedt, +46 732 67 90 00.