Branscherfarenhet

Addilon är er samarbetspartner vid Rekrytering Logistik.

Vår gedigna metodik och researchkapacitet ger oss möjligheten att leverera toppkandidater i rekryteringsprocessen. Vid annonserad rekrytering erbjuder vi marknadens bästa exponering i digitala, sociala medier och andra medier.

Våra kunder som är vana att ställa höga krav på sin rekryteringspartner och dessa lever vi upp till genom våra värderingar. Vi strävar efter att vara en långsiktig samarbetspartner i rekrytering och i byggandet av framgångsrika företag.

Addilon är er samarbetspartner vid Rekrytering Logistik.

Rekryteringsprocess

 • Kravprofil

  Skapa insikt genom en grundläggande analys av våra kunders utmaningar och situation. Detta görs i möte med rekryterande chef och andra relevanta beslutsfattare hos vår kund.

 • Val av rekryteringsmetod

  För vissa roller lämpar sig annonsering bäst och i andra fall genomför vi en ren searchprocess. Ibland ges bästa resultat genom att kombinera search och annonsering.

 • Annonsering & Search

  Vid annonsering stöttar vi vid val av media samt med utformning och publicering av annonstext. Analys och kravprofil ligger till grund för vilka kandidater vi väljer att kontakta.

 • Intervju

  De kandidater som matchar vår kunds behov bjuds in till Addilon för en djupintervju. Här kartlägger vi kandidatens matchning mot aktuell tjänst.

 • Presentation av kandidater

  Vanligtvis presenterar vi tre till fem kandidater för varje tjänst. Utöver kandidatens CV begär vi även in betyg och relevanta intyg.

 • Personlighetsbedömning

  Personlighets- och motivationsprofiler samt numeriskt och verbalt färdighetstest. Utfallet följs upp med djupintervju och återkoppling med kandidat.

 • Referenstagning

  För vald slutkandidat genomför vi referenstagning med 3-5 referenser. Varje referenstagningen tar ca 30-45 min.

 • Bakgrundskontroll

  Beroende på roll genomför vi olika bakgrundskontroller (där det är tillämpbart)

 • Rådgivning

  Under rekryteringsprocessen är Addilon rådgivare till beslutsfattare hos vår klient.

 • Uppföljning

  Vi följer upp rekryteringen med såväl kund som kandidat sex månader efter påbörjad anställning.

Offert

Skicka in din förfrågan om offert för Rekrytering Logistik så kontaktar vi dig inom 8 timmar.

Du kan också ringa oss på 010 – 207 43 20.

https://analytics.adway.ai/script/addilon.js